10/08/2020

Izstāde bibliotēkā


No š. g. 5. oktobra līdz 5. novembrim Svitenes bibliotēkā var apskatīt

 Rundāles novada Mākslas skolas audzēkņu darbus veidošanā

Apmeklētāju ievērībai

 Cienījamie bibliotēku apmeklētāji!

Būsiet pamanījuši, ka Rundāles novada bibliotēkas no pavasara neko jaunu nav ielikušas šajā blogā. Tas ir tāpēc, ka gandrīz katra ir izveidojusi bibliotēkas profilus Facebook. Lūdzu, sekojiet savām bibliotēkām jums tik iemīļotajā sociālajā tīklā.

Bērsteles bibliotēka

Pilsrundāles bibliotēka

Svitenes biznesa bibliotēka

Vecrundāles bibliotēka

7/27/2020

Balvu pasniegšanas ceremonijā

Svitenes bibliotēka piedalījās J. Baltvilka gada balvas bērnu literatūrā pasniegšanas ceremonijā.Tajā viņa pamanīja ne tikai pašus laureātus, bet arī Botāniskā dārza krāšņumu. Vairāk par nominantiem lasiet te.


7/20/2020

Rundāles novada ziņas

Rundāles novada ziņas ir gaidītas katra rundālieša mājās. Tajās publicē aktuālāko, saistošāko un paliekošāko informāciju par lēmumiem, projektiem, notikumiem un pasākumiem.

Iznācis jaunākais numurs, bet iepriekšējo gadu numuri pieejami no 2008. gada.
Vecākie numuri pieejami Pilsrundāles bibliotēkā.

Novadā paveiktais

Katru gadu Rundāles novada domē tiek sagatavots publiskais pārskats. Tas ir atskats uz novadā paveikto iepriekšējā gadā, kurā katra struktūrvienība aprakstījusi gada laikā paveikto.
Katram rundālietim būs saistoši izlasīt par iegūtajiem finanšu līdzekļiem un to izlietojumu, par ieviestajiem projektiem un sasniegumiem.
Publiskais pārskats ietver kultūras sadaļu, kur zināma vieta ir arī bibliotēkām.Publiskie pārskati par Rundāles novadu no 2009. gada pieejami katrā novada bibliotēkā un mājas lapā www.rundale.lv.

6/04/2020

Zaļā domāšana

Pilsrundāles bibliotēka nāca pretī iedzīvotājiem un jau no 16. marta uzsāka makulatūras vākšanu. Jau savākta vairāk kā tonna veco grāmatu, žurnālu, papīru, kas iedzīvotājiem vairs nav vajadzīgi. Tagad notiek arī SIA "Līgatnes papīrs" konkurss bibliotēkām par naudas balvu.


Pilsrundāles bibliotēka piedalīsies akcijā  līdz 16. septembrim.


Konteineris nolikts pie bibliotēkas. 

Lūgums, žurnālus un sīkos papīrus sasiet! 


6/01/2020

Čaklie lauvēni

Bērsteles bibliotēkas neatsveramais ieguldījums bērnu lasīšanas veicināšanā. LEPOJAMIES!
" Jau 4. gadu maija beigās mazie grāmatu lasītāji PII "Mārpuķīte" tiek pie godam pelnītā titula Lielais Lauvēns Lasītājs !!!

Paldies par darbiņu, mani jaukie!


Kopā esam izlasījuši 358 grāmatas, izdarījuši daudz feinas lietas- priecājušies, čakli strādājuši un mīļojušies! Ne viens vien brīnumjauks pārsteigums piedzīvots!

Lai droši soļi rudenī, verot skolas durvis!"