1/30/2020

Gleznu izstāde

Viesturu bibliotēka jauno gadu uzsāk ar novadnieces Anitas Kozičas gleznu izstādi.



Anita gleznošanu apgūst Zorģos pie Dagnijas Lauvas.

Izstādi Viesturos varēs apskatīt no 4. līdz 28. februārim.

11/13/2019

Rundāles musturdeķis ceļo

Pilsrundāles bibliotēkā var apskatīties Rundāles musturdeķi. Pagājušajā gadā Anita Šveda (Bērsteles bibliotēka) rosināja iedzīvotājus uz Latvijas 100 dzimšanas dienu, veidot musturdeķi. 54 (un vēl daudzi citi) novadnieki atnesa pa gabaliņam, kurā ieadītas, ietamborētas, iešūtas labās domas un vēlējumi. Anitas tos visus salika kopā un iznāca 3x4m skaists darinājums.Tagad to varat ne tikai apskatīties, bet pataustīt un apbrīnot.

Svētki ziemeļos

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas laikā, 12.novembrī, Pilsrundāles bibliotēkā viesojās 3b. klase ar audzinātāju I.Vaičūni. Viņi iepazina jaunās telpas, bibliotekāra profesiju, izjuta svētku prieku, dāvinot katram kūku un daudz ko citu. Vairāk par norisēm skatietes te.

11/12/2019